Vedlikehold av hus med sjel

Sørg for at du har et «Happy House» med en god vedlikeholdsplan!

Uavhengig av hva slags type bolig du har valgt, er det viktig å ha en vedlikeholdsplan. Og dersom du har et gammelt hus, er dette ekstra viktig. Men hvor skal du begynne?

Mange eldre hus velges på bakgrunn av sjarm, beliggenhet og en hel haug andre parametere. Kanskje har du arvet boligen din? Eller fikk du det kanskje det til en pris som det var umulig å takke nei til? Uansett årsak, så er det i forkant av kjøpet, veldig viktig å lese boligens tilstandsrapport nøye. På visning kan det ofte være slik at man overser åpenbare feil og mangler. Til dels fordi de er godt skjult, men også av rent psykologiske årsaker. Ja, enkelte ganger ønsker man kanskje ikke å se feilene, fordi man allerede har «flyttet inn» mentalt. 

Viktig med Vedlikeholdsplan

Uansett. Dersom du eier et gammelt hus, er det aldri feil å sette opp en skikkelig vedlikeholdsplan. Ifølge Huseiernes Landsforbund er så mye som 30% av landets bygningsmasse oppført før krigen! For å bevare dem kommer man ikke utenom å sette vedlikehold øverst på prioriteringslista. Videre så handler det om å ta det viktigste først. Har du en skade i huset som utvikler seg raskt, er dette et godt tegn på at du må sette i gang tiltak. Dette for å unngå at skaden sprer seg eller fører til at utfordringen blir mye dyrere på et senere tidspunkt. Dersom du synes det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, eller hva som haster mest – kan du kontakte oss. Vi tar gjerne en befaring hos deg – og kan med vår erfaring finne ut hva du må ta tak i først. 

Nye boliger har også sjel

Nå må det sies at nyere boliger også har sjel. Det handler jo om hva slags atmosfære du skaper når du gjør det til noe eget. Å lage en vedlikeholdsplan er like viktig når boligen din er ny. Du trenger selvsagt ikke anstrenge deg like mye når alt er helt nytt – men husk at alt forfaller. Du gjør både deg selv og hjemmet en tjeneste hvis du innfører gode rutiner for vedlikehold så tidlig som overhode mulig. 

Nytt eller gammelt? Vi er klare til å bistå! 

Vi snakkes!

Daniel Dahlbo

Hvordan står det til med bryggeanlegget?

En serviceavtale med oss sørger for et tryggere bryggeanlegg!

Havnene rundt omkring har virkelig begynt å våkne til liv – og det er et godt tegn på at vi er på vei mot varmere tider. I vårt arbeid med vedlikehold av brygger og anlegg ved sjøen, kommer naturopplevelsen som en fantastisk bonus. 

Harde vintre med mye vær og nedbør, kan være veldig belastende for byggkonstruksjoner av alle slag – og ikke minst de som befinner seg ved sjøen. Å ha jevne kontroller på brygger og anlegg er derfor veldig viktig. På den måten kan man sørge for at båtfolket ikke trenger å engste seg for dyre overraskelser, når båtsesongen først setter i gang. 

Å jobbe nede ved havet er givende på mange måter. Den fantastiske naturopplevelsen er én ting, men det føles også godt å vite at man bidrar til at folk har et trygt sted å sette båten! Det gjør man ved å følge en skikkelig sjekkliste og igangsette tiltak med en gang man oppdager noe. I enkelte anlegg gjør man kanskje bryggesjekkene på dugnad, noe som kan ende opp med at man overser noen av utfordringene som har dukket opp i løpet av en hard sesong. Her gjelder det å ha et trent øye! 

En av aktørene vi har serviceavtale med er Ødegaarden Havn A/S i Viksfjord. Her følger vi nøye opp bryggeanlegget én gang på høsten og én gang om våren. Altså før – og etter båtsesongen. Da har man veldig god kontroll. Skulle det dukke opp noe underveis, og det kan jo skje, så stikker vi ned og fikser. I etterkant av gjennomgangen vår sender vi bilder av anlegget og en full rapport som beskriver bryggens tilstand, noe som gir en ekstra trygghet til de som har båten i anlegget! Resultatet er fornøyde båteiere. 

Så dersom du er tilknyttet et bryggeanlegg som gjør ting på dugnad – eller tenker du burde hatt enda bedre kontroll på bryggen, ta gjerne kontakt med oss for å gjøre en grundig sjekk. Vi har god erfaring og vet hva vi skal følge med på! 

Vi snakkes! 

Daniel Dahlbo