Dette kan du bygge uten å søke

Er mye man kan bygge på egen tomt uten å måtte spørre kommunen. Her er en liten liste over hva du har tillatelse til.

I. Garasje eller uthus

I 2015 myket opp reglene litt og gjorde det mulig for folk å bygge små bygg opp til 50 kvadratmeter uten å søke. Bygning kan kun oppføres i én etasje. Ikke brukes til beboelse eller varig opphold. Ikke underbygges med kjeller. Den må stå mer enn 1 meter fra nabogrense eller annen eiendommen. 2 meter fra bygninger på annen eiendom. Og må ikke plasseres over ledninger i grunnen. Husk å informere kommune om tiltak og plassering. De skal oppdatere kartet sitt

II. Et lite tilbygg

Dette er bygg som du setter opp ved et bygg som allerede eksisterer. Det må være understøttet, altså at det har sitt eget bæresystem. Det kan ikke ha to etasjer. Og bruksareal og bebygd areal skal ikke overskride 15 kvadratmeter. Eksempler på hva du kan bygge: Sykkelbod, vedbod, skur for avfallsdunker, terrasse, åpent takoverbygg og understøtting. Avstand til nabogrense må være minst 4 meter, dersom ikke annet fremgår av plan. Her må også kommune informeres.

III. Gjerder

Så lenge frisiktsoner ikke hindres kan du sette opp «innhegning mot vei» på inntil 1,5 meters høyde. Det skal være lette konstruksjoner som flettverksgjerde og gjerder som ikke er tette. Skal du sette opp noe tyngre, kreves det søknad og tillatelse. Gjerde mot nabo trenger du i utgangspunktet ikke å søke om. Det kan settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. Her kan du sjekke ut «grannegjerdelova»

IV. Parkering

Så lenge det ikke kreves vesentlig terrenginngrep, så trenger du ikke å søke om å ha biloppstillingsplass. Avstanden til nabogrensa må være minst 1 meter.

V. Levegg og støttemur

Du kan sette opp levegg med høyde inntil 1,8 meter uten søknad. Den kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen. Kan plasseres inntil nabogrense så lenge den er opptil 1,8 meter og lengden er inntil 5 meter. PS: Kan ikke overstige 1,8 meter.

En såkalt forstøtningsmur inntil 1 meter høy er tillatt, dersom den plasseres minst 1 meter fra nabogrensen. Plasseres den 4 meter fra nabogrensen, kan den være 1,5 meter høy. Må ikke hindre frisiktsone mot vei.

VI. Planering og utfylling

Du kan sette i gang «mindre» planering på tomten din. Det må ikke føre til mer enn 3 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå.

VII. Terrasse på bakken

På bakken betyr at terassegulvet ikke kan liggere høyere enn 0,5 m over terreng, og da kan det plasseres nærmere 4 meter til nabogrensen.

Er du i tvil? Det er greit å dobbeltsjekke med en byggmester om tiltaket du har tenkt til å gjennomføre ikke er søknadspliktig, da er du på den sikre siden! Ellers er det viktig å påpeke at fasadeendringer kan trigge krav om søknad, så her er det viktig å være våken! Lurer du på noe rundt dette, må du bare ta kontakt.

Vi snakkes!

Daniel Dahlbo