Hva betyr det egentlig at en bygning er grønn?

Hva legger man egentlig i begrepet grønne bygg?

Det er mye snakk om bærekraftige bygg – og viktigheten av å velge de riktige løsningene. Men vi kan ikke forvente at alle har tid til å sette seg inn i hva dette handler om. Derfor må vi lære oss å snakke så folk forstår.

For hva er egentlig et «grønt» eller bærekraftig bygg? Jo, kort fortalt er det en bygning som er bygget eller konstruert på en slik måte – at det forhindrer en negativ påvirkning på miljøet. Og ikke bare det, mange av løsningene er faktisk med på å påvirke miljøet positivt. Og ikke bare miljøet, men også lommeboken din. For ikke å snakk om helsen.

Så ekte «grønne» bygg ivaretar de naturlige ressursene, samtidig som de øker livskvaliteten. De virkelige gode løsningene kan blant bidra til at det:

Skapes et bedre miljø for helsen din.

Økonomien din blir romsligere

Sørge for at hverdagen blir enklere.

Ivaretar miljøet for fremtidige generasjoner.

I tillegg vektlegges dette her i økende grad, når boligen skal selges igjen. Starter man å tenke på denne måten allerede nå, så har man et skikkelig forsprang. Så dersom du ønsker å gjør en endring i denne retningen, men er usikker på hva du skal gjøre – så kontakt meg gjerne for rådgivning.

Vi prates!

Daniel Dahlbo

Når kulda setter inn!

Photo by Anna Dudkova on Unsplash

Man trenger ikke å putte fingeren i stikkontakten for å få bakoversveis. I disse dager holder det å åpne strømregningen. Men er det noe vi selv kan gjøre for å redusere utgiftene?

På markedet i dag finnes det mange smarte løsninger, som kan gjør det enklere for deg å følge med på strømforbruket ditt. Samtidig har det dukket opp nye strømleverandører som evner å vise deg når på døgnet det er dyrt og når det ikke er dyrt, å bruke strøm. Da kan du gjøre de endringene som trengs for å redusere noen av utgiftene dine, ved å justere vanene dine.

I tillegg er det mange andre tiltak man kan gjøre, for å sørge for at man kan gjøre seg litt mindre avhengig av strøm.  Først og fremst kan det handle om det helt åpenbare tingene. Som at det trekker ekstra mye fra gamle vinduer – eller at kanskje det er dårlig isolert enkelte steder. Det kan dra mer strøm enn nødvendig.

Og så har vi de større tiltakene, som kan gi god sparing på sikt.  Har du for eksempel mulighet til å skaffe grunnvarme der du bor? Har du investert i en varmepumpe? Snakker du om å bytte tak, og lurer på om du skulle ha investert i solceller? Det er mange muligheter der ute, og det er lett å gå seg vill. Ofte ønsker vi å gjøre en endring, men synes kanskje det er vanskelig når vi ikke ser det totale bildet. 


Ta gjerne kontakt med Dahlbo for en gratis befaring – så kan vi se på mulighetene sammen

Vi snakkes!

Daniel Dahlbo

Dahlbo fyller 3 år. Feirer med ny logo!

Bilde

At det har gått tre år siden oppstart er nesten ikke til å tro. For en fantastisk reise dette er, med hyggelige kunder, spennende oppdrag og et fagfelt som er i en stadig mer positiv utvikling!

Da jeg startet dette firmaet for tre år siden, hadde jeg en sterk visjon om å være med på å drive frem en mer bærekraftig og fremtids-vennlig bransje. Det engasjementet har ikke blitt mindre i løpet av disse årene. Tvert imot, ser jeg det dukker opp stadig nye løsninger og produkter på markedet som er bra for både kunder og planeten. Det er utrolig spennende å sitte i en posisjon, hvor det å gjøre seg kjent med disse tjenestene, er en stor del av hverdagen. Og ikke minst det å kunne dele kunnskapen med folk rundt meg! Det er rett og slett en drømmesituasjon.

Det har vært svært viktig for bedriften å få på plass kvalitetsstempler som Miljøfyrtårn, Sentralt Godkjent og selvsagt, Mestermerket. Disse er viktig fordi det er rettesnorer for veien videre. Alt dette er på plass nå.

Så i anledning 3-årsdagen synes jeg det er på plass å rette et hjertens takk til alle kunder, samarbeidspartnere og folk som gir bedriften medvind. Jeg er så heldig å ha så mange gode støttespillere på veien, som deler Dahlbos versjon om å gjøre vår bransje grønnere.

Så hipp, hipp, hurra!

Daniel Dahlbo

Hvorfor engasjere en byggmester?

Når du skal igangsette et prosjekt så er det viktig å finne folk som har god kunnskap om jobben som skal gjøres. Her finner du noen grunner til hvorfor en byggmester er et riktig valg.

Hvorfor velge en byggmester?

En mester sørger for at prosjektet ditt blir ivaretatt – uansett om det er stort eller lite. Dette er noe du som kunde skal føle deg trygg på – og vår aller viktigste jobb er å sørge for at du er fornøyd. Fagkompetanse er helt essensielt for å kunne utføre en jobb på riktig måte, og det vil en mester med fag/svennebrev ha. Vi har gått gjennom en toårig mesterutdanning, samtidig som vi har en lang praksis i yrket.

Tar fremtiden på alvor

Seriøsitet er noe som mestere setter høyt, og derfor er mestermerke og en mestertittel en indikasjon som skal fungere som et kvalitetsstempel og betrygge deg om at valget du har tatt er godt. En moderne byggmester skal også ta fremtiden og planeten på alvor! Dette gjør man ved å ta gode valg basert på kompetanse og engasjement. Valg når det kommer til materialer, teknikker og ikke minst digitale verktøy.

Gode håndverkstradisjoner.

En mester utfører sitt arbeid på bakgrunn av gode håndverkstradisjoner, slik at du er sikret at jobben gjøres fagmessig riktig, med rett valg av teknikker. Vi skal også være løsningsorienterte, og sørge for at du som kunde skal få gode råd – basert på vår erfaring og kompetanse. Du kan forvente deg at vi holder oss oppdaterte kunnskapsmessig og forholder oss til de regler og forskrifter som til enhver tid foreligger.

Miljøkompetanse

Noe som stadig har blitt viktigere er at vi mestere også tar et stadig større ansvar for miljøet. Her kan man benytte seg av mesterregisteret for å se hvem som er godkjente i det øyemed. I en jungel hvor mange markedsfører seg uberettiget med dette, skal du kunne fort finne ut hvem som faktisk er til å stole på!

Her kan du søke i mesterregisteret: https://www.mesterbrev.no/mesterregister/sok-mesterregisteret/

Vi snakkes!

Dette kan du bygge uten å søke

Er mye man kan bygge på egen tomt uten å måtte spørre kommunen. Her er en liten liste over hva du har tillatelse til.

I. Garasje eller uthus

I 2015 myket opp reglene litt og gjorde det mulig for folk å bygge små bygg opp til 50 kvadratmeter uten å søke. Bygning kan kun oppføres i én etasje. Ikke brukes til beboelse eller varig opphold. Ikke underbygges med kjeller. Den må stå mer enn 1 meter fra nabogrense eller annen eiendommen. 2 meter fra bygninger på annen eiendom. Og må ikke plasseres over ledninger i grunnen. Husk å informere kommune om tiltak og plassering. De skal oppdatere kartet sitt

II. Et lite tilbygg

Dette er bygg som du setter opp ved et bygg som allerede eksisterer. Det må være understøttet, altså at det har sitt eget bæresystem. Det kan ikke ha to etasjer. Og bruksareal og bebygd areal skal ikke overskride 15 kvadratmeter. Eksempler på hva du kan bygge: Sykkelbod, vedbod, skur for avfallsdunker, terrasse, åpent takoverbygg og understøtting. Avstand til nabogrense må være minst 4 meter, dersom ikke annet fremgår av plan. Her må også kommune informeres.

III. Gjerder

Så lenge frisiktsoner ikke hindres kan du sette opp «innhegning mot vei» på inntil 1,5 meters høyde. Det skal være lette konstruksjoner som flettverksgjerde og gjerder som ikke er tette. Skal du sette opp noe tyngre, kreves det søknad og tillatelse. Gjerde mot nabo trenger du i utgangspunktet ikke å søke om. Det kan settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. Her kan du sjekke ut «grannegjerdelova»

IV. Parkering

Så lenge det ikke kreves vesentlig terrenginngrep, så trenger du ikke å søke om å ha biloppstillingsplass. Avstanden til nabogrensa må være minst 1 meter.

V. Levegg og støttemur

Du kan sette opp levegg med høyde inntil 1,8 meter uten søknad. Den kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen. Kan plasseres inntil nabogrense så lenge den er opptil 1,8 meter og lengden er inntil 5 meter. PS: Kan ikke overstige 1,8 meter.

En såkalt forstøtningsmur inntil 1 meter høy er tillatt, dersom den plasseres minst 1 meter fra nabogrensen. Plasseres den 4 meter fra nabogrensen, kan den være 1,5 meter høy. Må ikke hindre frisiktsone mot vei.

VI. Planering og utfylling

Du kan sette i gang «mindre» planering på tomten din. Det må ikke føre til mer enn 3 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå.

VII. Terrasse på bakken

På bakken betyr at terassegulvet ikke kan liggere høyere enn 0,5 m over terreng, og da kan det plasseres nærmere 4 meter til nabogrensen.

Er du i tvil? Det er greit å dobbeltsjekke med en byggmester om tiltaket du har tenkt til å gjennomføre ikke er søknadspliktig, da er du på den sikre siden! Ellers er det viktig å påpeke at fasadeendringer kan trigge krav om søknad, så her er det viktig å være våken! Lurer du på noe rundt dette, må du bare ta kontakt.

Vi snakkes!

Daniel Dahlbo

Hva betyr det å bygge miljøvennlig, egentlig?

Det kan lønne seg å tenke livssyklus når man skal bygge!

Det er mange parametere som gjør byggingen mer miljøvennlig og bærekraftig. Her kommer noen tanker om hva dette innebærer for deg! 

Når man skal bygge bærekraftig handler det å finne materialer med lang levetid. Det er for å unngå at man har for mange utskiftninger i løpet av den tiden du bruker boligen eller bygget, for det i seg selv bidrar jo til at man bruker unødvendig mye ressurser. Hva betyr dette egentlig for deg? Når man skal bygge er det veldig vanlig å velge materialer som har lav kostnadspris. Likevel kan den måten å bygge på ende opp med at du bruker mer penger på sikt! Det billige materialet må kanskje byttes ut oftere, og da drar man med seg kostander på veien. Dersom det er miljøgifter i materialet, så blir det også dyrere å kaste det, når det først skal skiftes ut.

Vi tenker livssyklus

I vår bransje er det vanlig å tenke livssyklus når det kommer til bygging og miljøpåvirkning. Måten vi vurderer det på er med en miljødeklarasjon. Den tar hensyn til hvor lang levetid materialet har, om det kan resirkuleres, om det inneholder miljøstoffer som er farlige og hvor mye energi det er brukt for å produsere det. Når man ikke jobber med det, kan det være litt vanskelig å få oversikt. En byggmester med miljøfokus, er en person som tar alt dette i betraktning – og som kan hjelpe deg å ta riktige valg for lommebok og miljøet. Å unngå materialer som avgir avgasser er helt klart helsebringende også, og det er verdt å ta hensyn til når man skal bo et sted over lenger tid. Og ikke minst viktig å tenke på ovenfor de fremtidige beboerne. 

Veldig spennende

Alt dette høres kanskje ut som en ekstrajobb – og litt slitsomt å forholde seg til? Men det er jo bare spennende. Når du først skal bo et sted, så er det jo helt supert at man velger smartere løsninger – som både er fornuftig for helsen, økonomien og miljøet. Endelig kan står vi ovenfor valg, hvor vi selv kan påvirke verden rundt oss! Trenger du hjelp til å sparre om de gode løsningene, stiller vi selvsagt opp! 

Vi snakkes! 

Daniel Dahlbo

Sommeren er her

Endelig er det juni – og for en start! Det er noe helt spesielt å jobbe mens sola skinner, gressklipperne durer og måkene skriker om kapp. Hvordan har du planlagt å bruke sommeren? 

Endelig juni. Hva har du tenkt til å gjøre i ferien?

Dette året blir jo veldig spesielt. Aldri noen gang har vi synkront svart «Norge» når noen har spurt hva vi har tenkt til å gjøre i sommerferien. Likevel synes jeg det er supert at vi nå har tid til å oppdage hva det flotte landet vårt har å tilby. Uansett om du skal til sør, nord, øst eller vest – er det garantert gode opplevelser i vente. Litt partisk; ekstra heldige er vi som holder til i Vestfold og Telemark. Det er vel ingenting som slår kystlivet? Det er jo ikke det!  

Nå som folk har hatt mer tid hjemme, så er det mange nye prosjekter som er igangsatt. Plutselig har man hatt mer tid i hjemmet, og endelig fått tatt tak i noe av det man har gått og tenkt på i lang tid. Det er en god følelse når man får satt huset i orden. Kanskje det har vært et etterlengtet strøk maling, som endelig er på plass – eller muligens andre ting som har fått mer oppmerksomhet. Det er iallfall lettere å komme seg ut nå om dagen, og ta i et tak mens sola skinner! 

Kanskje er det noen som har klødd seg ekstra i hodet i det siste også? Satt i gang med et prosjekt som man liksom aldri klarer å finne ut av – eller rett og slett mangler kompetansen til å fortsette? Da er det jo fint å vite at vi er en telefonsamtale unna! Kanskje er det vi som avslutter arbeidet, mens du tråkker rundt på brygga i Bergen – eller er på fottur oppover Jotunheimen? 

Alltid deilig å komme ferdig til en fiks, ferdig jobb! Er kanskje den beste måten å starte høsten på, er det mange som vil hevde.

Vi snakkes!

Daniel Dahlbo

Smart å tenke bærekraftig

Bærekraftige løsninger gir deg flere gode alternativer. Det gjelder å vite hva du har å velge mellom!

Hvis du for eksempel forestiller deg et hustak, så tenker du kanskje på takstein av betong – eller tegl? Det er jo ikke så rart, for slik har det vært lenge. Men nå skjer det utrolig mye spennende på den fronten. Og det lønner seg å følge med!  

Det grønne skiftet kan være et litt diffust begrep for noen, men i vår bransje er dette veldig aktuelt. Stadig dukker det opp nye, geniale materialer og løsninger som gjør det gunstig å ta gode miljøvalg. Og hva innebærer dette for deg egentlig? De nye alternativene som har dukket opp er faktisk så smarte at de fungerer på flere måter. For det første sparer det miljøet for unødvendig belastning, men samtidig kan det være løsninger som er supergunstige for lommeboken og ikke minst helsen din. 

Nye valgmuligheter

Så dersom du planlegger å bygge et nytt hus – eller rehabilitere et gammelt for den saks skyld, er det viktig å finne håndverkere som har god kjennskap til de moderne og innovative alternativene. Dette betyr bare at du har flere gode alternativer å velge mellom. Og dette er noe alle bør interessere seg for. Utviklingen er allerede i gang og det stilles stadig nye miljøkrav fra myndighetene. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke blir mer og mer aktuelt fremover, tvert imot. Dersom du for eksempel skal legge et tak, så er det veldig greit for deg å vite at det i dag finnes muligheter for å velge løsninger som kan generere egenprodusert strøm fra taket. Dette er bare ett eksempel på utallige andre muligheter som du fortjener å vite om. Hos oss er dette et viktig fokus. 

Til det bedre

Forskning sier at bygningene våre står for så mye som 40% av de globale klimautslippene – og det jobbes på spreng med å utvikle løsninger som er gunstige for både uteklima, inneklima, lommebok og helse. Og det har allerede dukket opp mange fantastiske bærekraftige alternativer for deg som skal bygge nytt eller rehabilitere noe gammelt – og denne utviklingen kommer heldigvis bare til å fortsette. Det gjelder bare å følge med på alle de nye mulighetene som dukker opp og sikre deg om at du blir presentert for løsningene, den dagen du skal velge deg en entreprenør. Ta gjerne kontakt med oss for å høre om det finnes noen spennende muligheter i ditt prosjekt. Vi tar gjerne den praten! 

Vi snakkes

Daniel Dahlbo

Smarte tak – snart en måned!

T-skjorter for smartetak.no er på plass!

Nå har det snart gått én måned siden første bloggpost, og det må jo feires!  Har derfor gått til innkjøp av T-skjorer for anledningen, med smaretak.no på baksiden for å markere at det menes alvor. 

Hvis jeg skal reflektere over hvordan den første bloggmåneden har vært, så må jeg si dette både er lærerikt og gøy. Synes det er fint å tenke ut nye poster, og det er jo så mye å skrive om. Enn annen ting jeg setter veldig stor pris på er alle tilbakemeldingene jeg har fått, så det må dere gjerne fortsette med. For at smartetak.no skal være mest mulig relevant for dere som leser, så er det helt fantastisk at dere kommer med innspill. Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har noen ønsker vedrørende hva skal skrive om. Jeg tar gledelig imot både ris og ros – så det er bare å fyre løs om dere har noe på hjertet. Her blir veien til mens vi går. 

Det er i alle fall ikke noe idétørke på denne kanten, så det er bare å forberede seg på flere poster fremover. 

Tusen takk for at dere leser og følger meg! Det setter jeg stor pris på. 

Vi snakkes!

Daniel Dahlbo

Vedlikehold av hus med sjel

Sørg for at du har et «Happy House» med en god vedlikeholdsplan!

Uavhengig av hva slags type bolig du har valgt, er det viktig å ha en vedlikeholdsplan. Og dersom du har et gammelt hus, er dette ekstra viktig. Men hvor skal du begynne?

Mange eldre hus velges på bakgrunn av sjarm, beliggenhet og en hel haug andre parametere. Kanskje har du arvet boligen din? Eller fikk du det kanskje det til en pris som det var umulig å takke nei til? Uansett årsak, så er det i forkant av kjøpet, veldig viktig å lese boligens tilstandsrapport nøye. På visning kan det ofte være slik at man overser åpenbare feil og mangler. Til dels fordi de er godt skjult, men også av rent psykologiske årsaker. Ja, enkelte ganger ønsker man kanskje ikke å se feilene, fordi man allerede har «flyttet inn» mentalt. 

Viktig med Vedlikeholdsplan

Uansett. Dersom du eier et gammelt hus, er det aldri feil å sette opp en skikkelig vedlikeholdsplan. Ifølge Huseiernes Landsforbund er så mye som 30% av landets bygningsmasse oppført før krigen! For å bevare dem kommer man ikke utenom å sette vedlikehold øverst på prioriteringslista. Videre så handler det om å ta det viktigste først. Har du en skade i huset som utvikler seg raskt, er dette et godt tegn på at du må sette i gang tiltak. Dette for å unngå at skaden sprer seg eller fører til at utfordringen blir mye dyrere på et senere tidspunkt. Dersom du synes det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, eller hva som haster mest – kan du kontakte oss. Vi tar gjerne en befaring hos deg – og kan med vår erfaring finne ut hva du må ta tak i først. 

Nye boliger har også sjel

Nå må det sies at nyere boliger også har sjel. Det handler jo om hva slags atmosfære du skaper når du gjør det til noe eget. Å lage en vedlikeholdsplan er like viktig når boligen din er ny. Du trenger selvsagt ikke anstrenge deg like mye når alt er helt nytt – men husk at alt forfaller. Du gjør både deg selv og hjemmet en tjeneste hvis du innfører gode rutiner for vedlikehold så tidlig som overhode mulig. 

Nytt eller gammelt? Vi er klare til å bistå! 

Vi snakkes!

Daniel Dahlbo